Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim.

Projekt skierowany jest do uczniów klas:
– I i II w 2-letnich zasadniczych szkołach zawodowych,
– I, II i III w 3-letnich  zasadniczych szkołach zawodowych,
– I, II, III i IV techników.