Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie posiedzenie.

Sesja została zwołana na wniosek prezydenta miasta. Wynika to z konieczności dokonania zmian w budżecie miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej, umożliwiających złożenie i przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „Baw się i ucz” oraz „Uczymy się języka przez zabawę”. Projekty polegają na modernizacji i budowie placów zabaw w Parku Zdrojowym i realizowane są w partnerstwie z miastami Karwina i Hawierzów. Wnioski należy złożyć do 6 września. Ponadto konieczne jest wprowadzenie do budżetu 2013 roku środków finansowych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w zakresie dofinansowania przez JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” zadania „remont ulicy Węglowej” z tytułu szkód górniczych.