Otrzymaną pomoc finansową przeznaczamy na kontynuacje naszej działalności statusowej w postaci pomocy dla zwierząt znajdujących się w potrzebie, oraz organizację konkursów i szkoleń dla dzieci i młodzieży, która ma zwiększać wrażliwość całego społeczeństwa na los bezdomnych, chorych zwierząt – dziękują w Stowarzyszeniu.