Oferta została wybrana w ramach tzw. „małych grantów”.

Protokół z małego grantu