Warsztaty są organizowane prawie każdego roku i zawsze dopisuje frekwencja. Z pewnością świadczy to o tym, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu zajęcia w odległej od centrum Szerokiej. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z różnego rodzaju technikami tworzenia prac ceramicznych – m.in. tworzyli małe rzeźby, obrazki, naczynia i ozdoby za pomocą wałeczków oraz stosowali formy gipsowe.

Powstałe prace muszą jeszcze zostać  wypalone, a następnie poszkliwione. Uczestnicy warsztatów swoje dzieła będą mogli odebrać podczas wystawy, która odbędzie się 6 września o godz.16.00.

Projekt „Wakacje z ceramiką” jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.