František Chobot urodził się 19 lutego 1939 roku w Pradze. Ukończył technikum chemiczne w Ostrawie, następnie pracował w przemyśle chemicznym, gazownictwie i budownictwie. W wyborach w 1996 roku został wybrany do Izby Poselskiej z ramienia ČSSD. Mandat obronił w wyborach w 1998 roku. Zasiadał w komisji ds. administracji publicznej, rozwoju regionalnego i ochrony środowiska.

Angażował się także w politykę komunalną. W wyborach komunalnych w 1994 roku oraz w 1998 roku został wybrany do Rady Miasta Hawierzowa z ramienia ČSSD. Ponownie wrócił do Rady Miasta w wyborach komunalnych w 2006 roku. W latach 1994-1996 był zastępcą Primatora, a w styczniu 2007 roku został Primatorem Hawierzowa. Na tym stanowisku pozostał do 2010 roku.

František Chobot zmarł 20 sierpnia 2013 roku.