Spotkania organizowane są przez sołtysów. W Szerokiej zaplanowane zostało ono na godz. 17.00, z kolei zebranie w Ruptawie rozpocznie się o godz. 18.00 pod wiatą przy Domu Sołeckim.