Karnety można nabyć w kasie pływalni. Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 32 47 52 500.