Ogółem w roku szkolnym 2013/2014 do szkół publicznych i niepublicznych uczęszczać będzie 14 426 uczniów.