Wzięli w niej udział przedstawiciele polskich i czeskich instytucji uczestniczących w zorganizowanych w maju spotkaniach tematycznych dotyczących edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, a także gospodarki i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano aktualne informacje na temat przygotowań nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w obszarze Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ciekawym punktem programu była także prezentacja dobrych praktyk współpracy transgranicznej (nie tylko z pogranicza polsko-czeskiego) oraz dyskusja nt. praktycznych aspektów wdrażania partnerstw projektowych.

Jednym z ważniejszych punktów programu konferencji podsumowującej projekt, była jego prezentacja na tle innych aktywności wdrażanych w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Uczestnikom konferencji zaprezentowano także wyniki warsztatów trzech tematycznych spotkań branżowych, co pozwoliło podsumować realizację niniejszego projektu wskazując jednocześnie tematy do dalszej współpracy miast uczestniczących w projekcie.

Projekt "II polsko-czeskie spotkania branżowe" realizowany był w partnerstwie trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński: Jastrzębie-Zdrój, Karwina (RCZ) i Hawierzów (RCZ) przy merytorycznym wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza z Cieszyna.

Prezentacja przedstawiona podczas konferencji zamykającej projekt "II. polsko-czeskich spotkań branżowych" – do pobrania (208 MB)