Celem projektu jest rozwój potencjału organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz dzieci i młodzieży z obszaru kultury fizycznej i sportu na terenie 3 województw (małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego), w zakresie budowania strategii fundraisingowych i programów wolontaryjnych. 

W ramach projektu odbywają się następujące działania:

sesje szkoleniowe przygotowane w oparciu o standardy kształcenia fundraiserów opracowane przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Szkolenia z podstaw fundraisingu będą miały formę trzech dwudniowych, intensywnych zjazdów szkoleniowych w okresie wrzesień – listopad. Udział jest bezpłatny;

konsultacje dla uczestników szkolenia w wymiarze 2 godzin;

Konferencja „Fundraising w Sporcie”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 28 – 29 listopada br. Na wydarzenia składa się 8 sesji po 1,5 godziny każda. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, wykładach i prezentacjach prowadzonych przez doświadczonych trenerów i fundraiserów z różnych organizacji z całej Polski. Poprowadzą oni także zajęcia z dziedziny komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, CSR, umiejętności interpersonalnych, współpracy z mediami, planowania strategicznego rozwoju organizacji oraz wykorzystania wniosków grantowych do budowania niezależności finansowej organizacji.

Na wszystkie te wydarzenia można zapisać się na stronie:

www.sport.fundraising.org.pl/szkolenia/formularz-zgloszeniowy/

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Projektu Zyta Rabka, e-mail: z.rabka@fundraising.org.pl, tel. 663 660 031.