Projekt zakłada rekrutację osób bezrobotnych, opracowanie dla nich Indywidualnego Planu Działania, ukierunkowanego na wskazanie potencjału przyszłego przedsiębiorcy oraz dobranie szkoleń związanych z przygotowaniem do prowadzenia działalności. Ostatnim etapem będzie założenie własnego biznesu (kwota dofinansowania to około 21 tys. zł).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do złożenia wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami w siedzibie powiatowego urzędu pracy zgodnie z miejscem rejestracji lub wysłanie go pocztą/kurierem na adres właściwego Urzędu.

Regulamin oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie internetowej projektu www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl/rekrutacja, bezpośrednio pod treścią ogłoszenia oraz w siedzibie Urzędu w pok. 11.