Konkurs adresowany jest do osób działających w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego.

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać:

– organizacje pozarządowe,
–  instytucje,
– członkowie Kapituły Konkursu,
– osoby fizyczne (pod warunkiem podania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem jest do pobrania na stronie internetowej Akademii Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl jak również na stronie www.spolecznikroku.newsweek.pl.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 22 września (włącznie) na adres:

spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2013 r. Działalność laureata zostanie zaprezentowana w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

W Kapitule Konkursu zasiadają:

– Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”

– Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

– Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

– Bożena Walter, prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”

– Przemysław Radwan-Röhrenschef, dyrektor generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów

– Jan Kuroń, mistrz kuchni, wnuk Jacka Kuronia,

– Michał Rusinek, wykładowca, tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej

– Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”

Informacja pochodzi ze strony internetowej: www.ngo.pl