Poprowadzi je dr Agata Błaszczyk, doradca specjalistyczny ds. prawa w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.

 

Zakres tematyczny warsztatów będzie dopasowany do potrzeb uczestników, stąd obok podstawowych zagadnień osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze nadsyłanie pytań oraz problemów, na które specjalistka prowadząca warsztaty odpowie podczas spotkania.

Zagadnienia podstawowe:

– stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych w organizacjach pozarządowych,

– obowiązki wobec posiadanych danych osobowych (np. deklaracji członkowskich),

-zabezpieczanie i ochrona danych osobowych, autorskich praw osobistych i majątkowych,

– podmioty prawa autorskiego, nadzór autorski, ochrona wizerunku.

 

Zgłoszenia na warsztaty będą przyjmowane do 17 września – mailowo na adres: iprzybylska@um.jastrzebie.pl lub telefonicznie pod numerem 32 4719555. Na wskazany powyżej adres mailowy do 16 września br. prosimy o nadsyłanie pytań i zagadnień.

 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.