Podczas spotkania omówione zostaną sprawy związane z funduszem sołeckim. Na sołectwo przypada do wydania kwota 34 370 zł. Podczas spotkania mieszkańcy zadecydują, na co pieniądze zostaną wydane.

Spotkanie organizowane jest przez sołtysa Boryni i zaplanowane zostało na godz. 18.00.