Uczestniczyli oni w zajęciach w branżowych zakładach na terenie Lipska i okolic, gdzie mogli uczyć się m.in. projektowania i eksploatacji instalacji elektrycznych, obsługi obrabiarek CNC czy projektowania i eksploatacji sieci komputerowych. Jednocześnie wyjazd był znakomitą okazją do szlifowania języka niemieckiego. Należy dodać, że przed wyjazdem uczestniczyli w zajęciach z języka niemieckiego w wymiarze 50 godzin. Uczniowie zapoznali się z systemem kształcenia zawodowego w Niemczech, a szczególnie w Saksonii i mogli go porównać z systemem obowiązującym w Polsce.

Szczegółowe informacje