Tematy konkursu literackiego i plastycznego:

Klasy szkoły podstawowej:

– Jan Paweł II- przyjaciel dużych i małych.

– Znam go z opowieści – o spotkaniu Jana Pawła II z moimi bliskimi.

Klasy gimnazjum:

– Jan Paweł II i młodzież.

– Znam go z opowieści – o spotkaniu Jana Pawła II z moimi bliskimi.

Klasy szkoły ponadgimnazjalnej:

– Jan Paweł II- Papież Dialogu.

– Jan Paweł II-Papież, który pozostał człowiekiem

Szczegółowe informacje