Każde zajęcie uczy młodych uczestników szacunku do tradycji, umiejętności dostrzegania piękna w rzeczach prostych, kształcenie kompetencji regionalnych. Na warsztatach „Od ziarenka do bochenka” uczniowie poznali podstawowe rodzaje zbóż występujących w Polsce i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym, posługiwali się narzędziami i maszynami wykorzystywanymi do zbioru i obróbki zboża: sierpem, kosą, cepem, fachlem itp. Zdobytą wiedzę utrwalili na zajęciach artystycznych.

inf. ZS nr 11