W ramach warsztatów uczestnicy projektu nauczyli się poprawnego nakrywania do stołu oraz przypomnieli sobie zasady savoir-vivre obowiązujące podczas spożywania posiłków.

Na wystawę, która odbyła się w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju przybyli uczestnicy wyjazdu do Pielgrzymowic, organizatorzy i cała społeczność szkolna. Zaprezentowane zostały przepiękne, wykonane różnymi technikami malarskimi prace plastyczne oraz fotoreportaż z wyjazdu. Na wernisażu można było skosztować przysmaków przygotowanych wcześniej przez dzieci uczestniczące w projekcie.

Projekt był realizowany w ramach  Programu „Wolontariat pracowniczy w Siemensie 2013” przez Stowarzyszenie Na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców ‘Tęcza”

(z siedzibą w Zespole Szkół nr 9 im. dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju) oraz Firmę Siemens.