W Urzędzie Miasta ślubowanie przed prezydentem miasta Marianem Janeckim złożyli nauczyciele, którzy pozytywnie przeszli procedurę awansu zawodowego i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Uroczyste ślubowanie oraz wręczenie aktów nadania stopnia odbyło się 18 września. Stopień nauczyciela mianowanego uzyskały 32 osoby.