Każda praca powinna być podpisana na doczepionej kartce w następujący sposób: imię i nazwisko, numer szkoły, klasa. Latawce należy dostarczyć do klubu „Kaktus” mieszczącego się przy ulicy Katowickiej 24. Termin składania prac mija 22 października.

Celem konkursu jest rozbudzanie wyobraźni plastycznej i technicznej wśród uczniów.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 28 października. Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.