Biuletyn w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka 4.