Zapisywać się można w siedzibie MOSiR-u przy ul. Harcerskiej 14B, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Liczba uczestników jest ograniczona.

Celem Rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku, poznanie tras rowerowych wokół naszego miasta.

Dodatkowo dla uczestników rajdu odbędzie się konkurs fotograficzny.