Młodzież oglądając prezentacje multimedialne oraz słuchając opowiadań miała okazję dowiedzieć się o książkach, które były zakazane oraz z jakich względów. Odpowiadano też na pytania czym różni się cenzura od zakazu.

Tydzień Zakazanych Książek wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. Jest to jedno z tych praw, do których Amerykanie przywiązują duże znaczenie. Prawo do wolności słowa traktują bardzo poważnie, jako prawo podstawowe, w pewien sposób są z niego dumni- jako z uosobienia ich wolności.