Liderem przedsięwzięcia jest stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, partnerami są: Jastrzębie-Zdrój, Żory – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych,  Rybnik, powiat rybnicki, powiat wodzisławski i powiat raciborski.

Uczestnikami projektu mogą być podmioty ekonomii społecznej m.in. stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, osoby fizyczne, które zainteresowane są działalnością w obszarze ekonomii społecznej posiadające siedzibę lub zamieszkujące na obszarze subregionu zachodniego województwa śląskiego.

W ramach projektu w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 A w Jastrzębiu-Zdroju utworzono Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, który świadczy bezpłatne usługi w formie: bieżącego doradztwa i specjalistycznego z zakresu prawa, marketingu, księgowości i biznesu, bezpłatnych szkoleń, działań wspierających lokalne partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. W ramach projektu w czerwcu 2013 r. zorganizowano Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej, w których uczestniczyli przedstawiciele jastrzębskiego III sektora. W roku 2014 i 2015 zaplanowano organizację podobnego przedsięwzięcia. Kolejnym etapem projektu jest udzielenie wsparcia merytorycznego i finansowego celem utworzenia spółdzielni socjalnych, wsparcie pomostowe oraz wsparcie w przygotowaniu planów długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych. 16 września 2013 r. zakończyła się rekrutacja do utworzenia spółdzielni socjalnych.

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane do nawiązania współpracy i korzystania z usług świadczonych przez jastrzębski Inkubator. Szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięcia i rekrutacji uczestników do projektu udziela Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 210 A, tel. 32 4785135 lub 32 4785151 oraz doradca Inkubatora Ekonomii Społecznej, ul. Wrzosowa 12 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 4719555.