Nowe wzory mają odzwierciedlać nową filozofię: mniej nacisku na formalności, więcej na rezultaty.

Wzór wniosku o dotację dostępny w komunikacie zamieszczonym na stronie w dniu 24.09.2013 r.