Udział w mistrzostwach wzięło pięć uczelni z obu państw. Polskę reprezentowały: Akademia Leona Koźmiskiego z Warszawy, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny z Katowic i Politechnika Poznańska. Ukraina wystąpiła w następującym zestawieniu: Uniwersytet Ekonomiczny z Tarnopola, Uniwersytet Kijowski, Politechnika Lwowska, Uniwersytet Doniecki, Odeska Akademia Budownictwa i Architektury.