W  trakcie  wielu lat pracy Studium dochowało się sporego grona wiernych słuchaczy, których umiejętności i  wrażliwość twórcza jest powodem do dumy. Część  z nich uczy się dzisiaj w szkołach o profilu plastycznym, także w  ASP. Jednak przygotowanie do dalszej edukacji nie jest tu głównym celem. Najważniejsze jest to, aby słuchacze mieli możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez twórczość plastyczną. W tym celu słuchacze otrzymują wszystkie potrzebne materiały, pokazywane są różnorodne techniki pracy, a także umożliwione działania na płaszczyźnie i w przestrzeni. Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem artysty plastyka  dra Piotra Bąka – wykładowcy Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Słuchaczami Studium Rysunku i Grafiki  mogą być dorośli oraz  młodzież powyżej 13. roku życia.

Cena: 120 zł – I karnet (4 miesiące); 150 zł – II karnet (5 miesięcy) . Informacja pod numerem telefonu 32  4731012.