Corocznie Stowarzyszenie „Tęcza” organizuje integracyjny plener malarski. W plenerze brały udział placówki realizujące nauczanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z Jastrzębia-Zdroju i okolic. Reprezentanci szkół mieli za zadanie wykonanie prac plastycznych w dowolnej technice. Podczas pleneru organizatorzy wraz z opiekunami zachęcali młodych artystów do podjęcia pracy w technice kolażu. Prace uczniów polegały na uzupełnieniu, dokończeniu zaproponowanego przez organizatorów fragmentu obiektu lub miejsca charakterystycznego dla naszego miasta. Prace będą wzorem projektów do wydrukowania kartek pocztowych z okazji jubileuszu 50-lecia Miasta Jastrzębie-Zdrój (zadanie ma być zrealizowane przez stowarzyszenie).

Zadanie dofinansowanie jest ze środków budżetowych miasta Jastrzębie-Zdrój.