W roku 2013 kończy się pierwszy etap unijnego  programu edukacyjnego. Była to okazja, aby zaprosić polskich koordynatorów najlepszych projektów na spotkanie z członkami Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, które odbyło się w dniach 12-13 września 2013 roku, w Centrum Konferencyjnym w Miedzeszynie (Warszawa).

Pani Danuta Radomska-Filipek, koordynatorka projektów Comenius, zaprezentowała projekt Virtual Eden, który promował naszą szkołę i miasto Jastrzębie-Zdrój. Mówiła także o jego trwałych rezultatach: o wyposażeniu szkoły w nowoczesny sprzęt, Kąciku Comeniusa, nawiązanych partnerskich stosunkach, posadzonych drzewkach w Alei Comeniusa. (Pani Julia Karasz z węgierskiej szkoły pisała pracę na studiach podyplomowych na temat naszej współpracy.)

Podczas spotkania w Miedzeszynie pani Radomska-Filipek wzięła udział w warsztatach dotyczących pozytywnego wpływu środowiska lokalnego na realizację projektu. Koordynatorzy najlepszych w Polsce projektów wymieniali się doświadczeniami i dyskutowali, jakie warunki muszą być spełnione, aby projekt odniósł sukces. Kierujący dyskusją zwrócili uwagę na potrzebę identyfikowania ryzyka i na sposoby radzenia sobie z trudnościami, monitorowanie jakością, zarządzanie czasem i budżetem.

Wszyscy koordynatorzy z niecierpliwością oczekują na rozpoczęcie przez Unię Europejską kolejnego etapu programu Partnerskie Projekty Szkół. Wymieniliśmy się adresami e-mailowymi i w ten sposób powstała sieć koordynatorów STAR PROJECTS.

inf. ZS nr 11