Oprócz placówek oświatowych uczestnikami byli:
– pięć kościołów – zebrano 738 szt.
– trzy zakłady optyczne – zebrano 48 szt.
– Urząd Miasta – zebrano 108 szt.
– Uniwersytet Trzeciego Wieku – zebrano 67 szt.
– JSW – zebrano 22 szt.
– Klub Grass i Stowarzyszenie „Nadzieja” – zebrano 14 szt.

W rezultacie zgromadzono 1426 okularów.

Cieszymy się, że nasze wspólne działania sprawią innym radość widzenia i wywołają zapewne niejeden uśmiech na twarzach tych, którzy dzięki otrzymanym okularom będą mogli pracować, uczyć się i podziwiać świat. Wszak to wielka sztuka dawać tym, którzy nie umieją prosić…