Pracodawcy z otwartego i chronionego rynku pracy zaprezentują ponad 400 ofert zatrudnienia dla osób z różnymi kwalifikacjami. Czekają oferty pracy m.in. dla grafików komputerowych, sprzedawców, pracowników marketingu, programistów, pracowników produkcyjnych, ochroniarzy. Będzie sporo ofert dla osób niewidomych.

Dla  osób niesłyszących możliwość  bezpłatnej usługi tłumacza migowego podczas trwania imprezy.

Podczas targów do dyspozycji odwiedzających będą specjaliści z PFRON oraz Państwowej Inspekcji Pracy, którzy udzielą informacji dotyczących ulg, uprawnień, możliwości szkoleń oraz porad prawnych.  

Imprezie będą towarzyszyły bezpłatne warsztaty m.in.:  

„Korzyści zatrudniania osób z niepełnosprawnością”

 jak zatrudnić osobę niepełnosprawną?

 jak obniżyć koszty działalności firmy?

 jakie korzyści finansowe i społeczne płyną z zatrudnienia osób  z niepełnosprawnością?

„Komunikacja z niepełnosprawnym pracownikiem”

jak komunikować się z niepełnosprawnym pracownikiem?

jak przeprowadzić rozmowę z użyciem alternatywnych środków komunikacji?

jakie są standardy obsługi klienta z niepełnosprawnością?

jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi?

Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na stronie:
www.sprawni-niepelnosprawni.pl w zakładce

 Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia na warsztaty będą przyjmowane do momentu wyczerpania miejsc na sali warsztatowej.  

Organizatorem targów jest  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, tel./faks 32 757 33 37
mail: niepelnosprawni@wup-katowice.pl, www.sprawni-niepelnosprawni.pl