Jeżeli tak, skontaktuj się z Inkubatorem Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, w którym bezpłatnie otrzymasz profesjonalne wsparcie.

Doradca Inkubatora pomoże zwiększyć zasoby finansowe organizacji poprzez pomoc w uruchomieniu lub rozwinięciu statutowej działalności odpłatnej bądź działalności gospodarczej. Doradztwo obejmuje kompleksową pomoc w zaplanowaniu działalności, czyli:

wsparcie w przeprowadzeniu analizy sytuacji ekonomicznej organizacji;

wybór najodpowiedniejszej formy dla planowanej działalności;

stworzenie biznesplanu, a także wskazanie możliwości pozyskania funduszy
na planowaną działalność.

Doradca pomaga także w konstruowaniu indywidualnej strategii finansowej podmiotów ekonomii społecznej, obejmującej plan wydatków, oszczędności i inwestycje.

Doradztwo skierowane jest dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych) działających na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, rybnicki, raciborski).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Inkubatorem Ekonomii Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju – Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wrzosowa 12A pod nr tel: 32 47 19 555, bądź z biurem  w  Rybniku pod nr tel: 32 739-55-12 wew. 105 lub na e-mail: sonia.lenarczyk@cris.org.pl

Doradztwo odbywa się w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.