XV Integracyjny Plener Malarski zorganizowano pod tytułem Jastrzębskie pocztówki. Na wystawie zaprezentowane zostały wszystkie prace plastyczne wykonane podczas pleneru oraz pocztówki, na których znalazły się najpiękniejsze dziecięce kolaże. Organizatorzy wręczyli przedstawicielom placówek nagrody rzeczowe oraz zestawy Jastrzębskich pocztówek. Przygotowano również, jak na prawdziwy wernisaż przystało, słodki poczęstunek.

Plener malarski to cykliczna impreza, która wpisała się już w harmonogram imprez naszego miasta. Organizatorzy współpracowali z różnymi podmiotami, bez których przedsięwzięcie nie byłoby możliwe.

Impreza została dofinansowana ze środków budżetowych Urzędu Miasta.