Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014:

Wydarzenia artystyczne

·         Muzyka

·         Teatr i Taniec

·         Sztuki wizualne

·         Film

·         Promocja kultury polskiej za granicą

Kolekcje

·         Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

·         Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

·         Zamówienia kompozytorskie

·         Kolekcje muzealne

Promocja literatury i czytelnictwa

·         Literatura

·         Promocja czytelnictwa

·         Czasopisma

Edukacja

·         Edukacja kulturalna

·         Edukacja artystyczna

·         Edukacja medialna i informacyjna

Obserwatorium kultury

Dziedzictwo kulturowe

·         Ochrona zabytków

·         Wspieranie działań muzealnych

·         Kultura ludowa

·         Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

·         Ochrona zabytków archeologicznych

·         Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Rozwój infrastruktury kultury

·         Infrastruktura kultury

·         Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

·         Infrastruktura domów kultury

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w opublikowanych "Wytycznych do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów" oraz regulaminach programów i priorytetów, na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014.php