Szkolenie poprowadzą Iwona Miler i Włodzimierz Sidorow.

Harmonogram:

15.30-16.00- prezentacja programu eTwinning i możliwości realizacji projektów edukacyjnych (Iwona Miler)

16.00-16.30 – rozwój zawodowy nauczyciela poprzez program eTwinning (Iwona Miler)

16.30-16.45 – przerwa kawowa

16.45-17.30 – zapoznanie się z narzędziami oferowanymi przez program oraz przykłady dobrej praktyki (Włodzimierz Sidorow)

17.30-18.15 – rejestracja uczestników na portalu (Włodzimierz Sidorow)