To bardzo ważna inwestycja, bo wiadukt znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej i wyprowadza ruch na Drogę Główną Południową – podkreślił prezydent miasta Marian Janecki.

Prace obejmowały rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego o konstrukcji płytowo-belkowej z dwoma sprzężonymi dźwigarami głównymi opartymi na żelbetowych podporach. Ustrój nośny (przęsło) opiera się na przyczółkach żelbetowych posadowionych na palach długości 25 m i średnicy Ø 1800 cm. Wiadukt ma długość 55,20 m, jezdnie o szerokości 2 x 3,50 m i pobocze o szerokości 2,00 m.

Oprócz tego przebudowane zostały drogi najazdowe na długości 1,5 km, sieć energetyczna oraz wykonano system odwadniania terenu, tj. kanalizację, rowy otwarte i przepusty. Wykonawcą zadania była Skanska S.A.

Dla firmy Skanska było to duże i niezwykle trudne zadanie inwestycyjne, bo obiekt posadowiony jest na szkodach górniczych, ale udało się je zrealizować – zaznaczył Jarosław Szmitka, senior project manager w Skanska.

Prace trwały od końca kwietnia 2011 roku i prowadzone były przy czynnym ruchu kolejowym wywożącym węgiel ze wszystkich kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tym czasie ruch pojazdów skierowany został dwukierunkowo na wiadukt sąsiedni wzdłuż jezdni południowej. Roboty kosztowały prawie 21 mln zł i w 100% były one finansowane ze środków Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w ramach usuwania skutków szkód górniczych i na podstawie umowy z Urzędem Miasta.

Ten nowy obiekt pokazuje, że pomimo tego, że nasza działalność niekorzystnie odbija się na powierzchni, to pomyślna współpraca spółki, miasta i wykonawcy może przynieść dobre efekty – podsumował Czesław Kubaczka, dyrektor KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie – Ruch Zofiówka.

GALERIA ZDJĘĆ