Do tego czasu przez wiele lat każdy przewoźnik samodzielnie określał ich nazwy i nie były one weryfikowane. Z dokonanej analizy wynika, że wiele przystanków wskazuje na obiekty już nieistniejące, np. Zofiówka ZOZ, KWK Moszczenica, Ruptawa SKR lub na takie obiekty, które trudno zidentyfikować, np. Szeroka Pawilony. Zdarzają się przystanki, które nazywają się inaczej po dwóch stronach drogi, np. Dolne GS i Dolne GS Sklep, jak również takie, które zostały błędnie nazwane, np. przystanek Ruptawa Wyzwolenia nie znajduje się w Ruptawie, a w Moszczenicy.

Całkiem sporo jest nazw, które nie mówią nic pasażerom o miejscu, w którym się znajdują, np. Wodzisławska I i Wodzisławska II, Bzie Bar, Skrzeczkowice Skrzyżowanie.

Około 60 nazw spośród 104 lokalizacji przystanków wymaga większych lub mniejszych zmian.

Zwracamy się do mieszkańców, jako do ludzi znających lepiej swoje dzielnice, o zainteresowanie się tematem. Być może będą oni mogli zaproponować lepsze nazwy albo uzupełnić te miejsca, dla których zespół opracowujący propozycję zmian nie znalazł dotąd dobrego rozwiązania. Chcemy, aby uchwała, którą przedłożymy Radzie Miasta, zawierała możliwie najlepsze propozycje i nie wymagała w najbliższym czasie kolejnych poprawek.

Propozycje można zgłaszać do końca października pisząc na adres e-mail: km@um.jastrzebie.pl lub dzwoniąc na nr tel. 32 4785152.