Ogrom robót koniecznych do wykonania przy realizacji takiego przedsięwzięcia naprawdę robi wrażenie. Obecnie przebudowywane są urządzenia podziemne typu: wodociągi, teletechnika, energetyka, a także trwa budowa obiektów inżynieryjnych takich jak przepusty oraz wiadukty. Drogowcy zakończyli wzmacnianie podłoża gruntowego i przystąpili do budowy nasypów oraz warstw konstrukcyjnych podbudowy. Rozpoczęły się też prace związane z układaniem warstw bitumicznych.

Liczący ponad 5 km odcinek prowadzić będzie przez Pochwacie i ul. Długą, dalej wzdłuż składowiska odpadów pogórniczych „Pochwacie”, przetnie ul. Połomską, pobiegnie przez teren KWK Jas-Mos, za kopalnią skręci w lewo do ul. Wodzisławskiej w Mszanie. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: M-Silnice a.s (S.A.) oraz Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.

Inwestycja kosztuje ponad 122 mln zł i jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 72,8 mln zł.

GALERIA ZDJĘĆ