Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowej realizacji projektu.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane ze stosowaniem zasady konkurencyjności oraz udzielania zamówień publicznych, w tym między innymi:

–  wymagania odnośnie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu,

– wymagania odnoście wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków,

– stosowanie prawa zamówień publicznych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do
29 października 2013 r (godz.12:00) za pośrednictwem strony internetowej (zgłoszenie
on-line), poprzez e-mail:info_rybnik@roEFS.pl lub faksem (032 756 95 37). 

Udział w szkoleniu mogą wziąć WYŁĄCZNIE osoby, które otrzymają od Ośrodka EFS oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne. W ramach szkolenia otrzymają Państwo materiały informacyjne oraz poczęstunek. Dojazd we własnym zakresie.

Usługa szkoleniowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.