Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców i mieszkanki całej Polski do wspólnej kontroli wydatków z funduszu korkowego. Osoby, które zgłoszą się do akcji, nie tylko przyjrzą się wydatkowaniu środków na zwalczanie problemu alkoholowego, ale także poznają i przećwiczą w praktyce arkana społecznej kontroli władzy. – To umiejętność, która przydać się może w bardzo wielu okolicznościach – zachęca Agnieszka Podgórska, koordynatorka monitoringu.

Fundusz korkowy to wyodrębnione w gminnym budżecie środki, pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol. W skali kraju to rocznie ponad 700 mln zł, które samorządy powinny przeznaczać w całości na przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków. Uczestnicy obywatelskiego monitoringu sprawdzą, jak są wydawane.

Nasze monitoringi z poprzednich lat wykazały, że gminy często nie wydają tych pieniędzy właściwie. Zdarza się, że nawet 40 proc. środków wspiera zupełnie inne działania – zauważa Agnieszka Podgórska.

Na przykład w Bielsku Białej finansowano z nich Straż Miejską, a w Kędzierzynie-Koźlu odkryliśmy transfer 300 tys. złotych z »działki profilaktycznej« do ogólnego budżetu miasta. Dzięki monitoringowi sytuacje te są już przeszłością – nie kryje zadowolenia Kamil Nowak z Fundacji Wiedzieć Więcej z Kędzierzyna–Koźla, realizujący monitoring w ubiegłym roku.

Na pozafinansowe korzyści zwraca uwagę inny »weteran« monitoringu, Krzysztof Marusiński z Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu: – Po pierwsze, kwestie profilaktyki przestają być sprawą tylko urzędu. Gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych konsultowane są z organizacjami społecznymi i niezależnymi ekspertami. Dzięki temu lepiej odpowiadają potrzebom lokalnej społeczności. Druga zmiana zachodzi na poziomie funkcjonowania urzędu: aurę tajemniczości stopniowo wypiera kultura jawności. To ogromna korzyść dla wszystkich obywateli.

Tegoroczną edycję monitoringu współorganizują: Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu, Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejpfrut oraz, Fundacja Wiedzieć Więcej. Podobnie jak przed rokiem do akcji włączyć się mogą wszyscy zainteresowani kontrolą społeczną oraz osoby, pragnące przyczynić się do zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków publicznych, w tym efektywniejszego rozwiązywania problemów alkoholowych.

Obywatelski monitoring funduszu korkowego jest realizowany w ramach projektu „Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek”, który uzyskał wsparcie Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji o monitoringu funduszu korkowego można znaleźć na stronie: www.siecobywatelska.pl

Koordynatorzy:

I. Polska północno-wschodnia

Krzysztof Marusiński, marusinski@orzysz.org.pl, 796 140 648

II. Polska zachodnia

Łukasz Wołodzko, lukaszwolodzko@gmail.com, 665 863 984

III. Polska centralna i południowo-wschodnia

Kamil Nowak, kamil-nowak@o2.pl, 721 394 667

Koordynator ogólnopolski

Agnieszka Podgórska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl, 228447355