Na podstawie Uchwały nr IX.81.2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój o dotację może ubiegać klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój ma siedzibę i prowadzi działalność sportową w dyscyplinach sportowych: piłka nożna mężczyzn, piłka siatkowa mężczyzn, hokej na lodzie mężczyzn.

Wnioski należy składać:

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

(Parter, budynek A, pok. 020)