OFFO 2013 to piąta, jubileuszowa, edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej organizowanego przez Grupę Trzymającą OFFO. Jest to impreza cykliczna (biennale), która nie ma odpowiednika w polskim środowisku fotograficznym, a znana jest także poza granicami kraju.

OFFO jest Festiwalem gromadzącym twórców, którzy posługują się fotografią otworkową (pinhole photography). Jej celem jest ukazanie możliwości, jakie daje ta technika i przybliżenie jej możliwie najszerszej publiczności.

Wystawy festiwalowe i pofestiwalowe były, są i będą eksponowane w około 30 galeriach górnośląskich, ale także w innych regionach kraju, jak choćby cyklicznie w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu podczas festiwalu „Podwodny Wrocław”.

W Festiwalu udział biorą uznani artyści uprawiający ten gatunek fotografii – członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików, Artyści Fotoklubu Rzeczypospolitej Polski, wykładowcy uczelni artystycznych oraz artyści Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej F.I.A.P. Choć w nazwie jest „Ogólnopolski”, ale w festiwalu brali udział Autorzy ze wszystkich kontynentów (z wyjątkiem Antarktydy).

Wystawom towarzyszą pokazy filmów otworkowych, multimediów, prelekcje, oraz wydawnictwo (z powodu braku pieniędzy czasami tylko na CD) stanowiące po części katalog, ale też zbiór artykułów teoretyków i praktyków fotografii otworkowej.

Nieodłączną częścią Festiwalu jest również wystawa „OFFO Objazdowe” („OFFO-On-The-Way”), podczas której każdy autor prezentuje tylko jedno zdjęcie. Ekspozycja ta pokazywana jest w różnych ośrodkach na terenie kraju również po zakończeniu Festiwalu.

OFFO jest imprezą niezależną, formalnie niezwiązaną z żadną instytucją. W celu organizacji Festiwalu (podczas jego II edycji) powstała nieformalna Grupa Trzymająca OFFO, do której w 2009 roku dołączyła Grupa Szybkiego Reagowania OFFO.

W piątej edycji OFFO bierze udział 54 autorów i 7 grup twórczych. Gościmy artystów z Argentyny, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Chin, Ukrainy, Rosji, Austrii, Niemiec, Bułgarii, Szwajcarii i, oczywiście, z Polski. Ich prace można zobaczyć w galeriach na całym Górnym Śląsku.

Strona internetowa Festiwalu: offo.dl.pl

Festiwal obecny jest na Facebooku (www.facebook.com/OFFO.Festiwal)
Informacje o Festiwalu można znaleźć również na blogu Pawła Janczaruka (http://besa.ltf.info.pl/) w zakładce „OFFO”.

Organizatorami OFFO 2011 są:

Grupa Trzymająca OFFO:

Barbara Englender – Galeria „Ciasna“

Witold Englender – AFIAP, FRP, Galeria „Ciasna“

Paweł Janczaruk – ZPAF, FRP

Jakub Kaszuba – Jaworznicka „Szkoła Widzenia”, LTF

georgia Krawiec – ZPAF

Krzysztof Łapka – Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

Krzysztof Sowa – Jaworznicka „Szkoła Widzenia”, LTF

Grupa Szybkiego Reagowania OFFO:

Aleksander Bakinowski – LTF, JKF „Niezależni”

Olga Kawalec-Olejniczak – LTF, Agencja Image

Jerzy Pawłowicz – PATÉ Media

Agata Stasińska – Zamek Sztuk

Wiesława Stasińska – Zamek Sztuk

inf. Grypa Trzymająca OFFO