Ulica zamknięta będzie od skrzyżowania z ul. Wiejską w Gogołowej do skrzyżowania z ul. Reja przy kopalni Borynia.

Objazd będzie się odbywał ulicami Powstańców Śl. i Reja.