Regionalny Dzień Treningowy jest ukoronowaniem całorocznych przygotowań zawodników w ramach tzw. Programu Treningu Aktywności Motorycznej. Jest to program sportowo – rehabilitacyjny skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz do osób ze znacznymi dysfunkcjami ruchowymi. Zawodnikami są osoby, które nie mogą brać udziału w tradycyjnych dyscyplinach sportowych.

Organizatorami zawodów są: Klub Olimpiad Specjalnych „Iniemamocni”, Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera, Śląski Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.