Nasze miasto w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój – Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju” promuje cztery tereny inwestycyjne. Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie poziomu inwestycji na terenie Jastrzębia-Zdroju, a także poprawa rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta dzięki intensyfikacji działań z zakresu marketingu zewnętrznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Jego całkowity koszt wynosi 1 273 705,00 zł, a wartość dofinansowania to 1 069 899,25 zł.