W sumie uczestnicy pokonali ponad 187 km, co daje średnio na każdego uczestnika 2 km 645m i jest nowym rekordem Jastrzębskiego Testu Coopera. Największą odległość uzyskał Roman Rajwa – 3570 m, co jest również najlepszym wynikiem, jaki osiągnięto podczas czterech testów. Wzrost poziomu wytrzymałości tlenowej można również zaobserwować po wynikach: 40 osób przebiegło na poziomie „doskonałym”, 23 osoby na poziomie „powyżej przeciętnej”, 7 – „przeciętnym” oraz tylko jedna osoba z wynikiem na „najniższym poziomie”. W teście wzięło udział 11 kobiet oraz 60 mężczyzn.

W maju kolejny Test Coopera, na który już zapraszamy.

Wyniki