Spotkanie jest przeznaczone dla seniorów, ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych tych zagadnieniem.