Prace należy dostarczyć do siedziby klubu do 22 listopada.

Celem konkursu, przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wszystkich dorosłych, jest rozbudzanie umiejętności starannego i estetycznego pisania. Wybór tekstu kaligraficznego jest dowolny. Każdy tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem, należy także podać wiek, adres i numer telefonu.

Prace należy dostarczyć do 22 listopada do klubu „Kaktus”. Klub mieści się przy ul. Katowickiej 24, nr tel. 32 47 12 353. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 27 listopada na godzinę 17.00.