Inwestorzy oczekują dróg dojazdowych i taka właśnie powstała. Choć to niewielka inwestycja, powinna przyczynić się wydatnie do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie – podkreśla prezydent miasta Marian Janecki.

Zakres prac obejmował rozbiórkę starej nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie istniejącego wodociągu, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, przebudowę zajazdów publicznych oraz fragmentów chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Świerczewskiego.

Zadanie zostało dofinansowywane przez KSSE w kwocie 200 tys. zł, a całkowita jego wartość wynosi ponad 700 tys. zł.